:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 


เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

Download เอกสารต่างๆ
เทคนิคการตรวจนับไรในผึ้งพันธุ์
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-06
เทคนิคการใช้ชันโรงช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตร
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-06
จุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-05
จุดเรียนรู้การปรับปรุงนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-05
จุดเรียนรู้ครั่ง Laccifer lacca (Kerr)
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-05
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วย แมลงเศรษฐกิจ
      นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำเอาแมลงจำพวกผึ้ง อาทิ ผึ้งพ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ด่วน!!!!!!
     
อ่านต่อ
issue 2018-03-19
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-14
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-01-10
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ศทม.ชม.
     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธนพงศ์ สำเภาลอย และนา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-05-24
บันทึกรายการวิทยุประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
     วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธราทิพย์ ปาวะระนักวิ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-05-23
ศทม.ชม. ให้ข้อมูลพื้นที่เลี้ยงครั่งในจังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธนพงศ์ สำเภาลอยนักวิ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-05-23
ศทม.ชม. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธนพงศ์ สำเภาลอย
อ่านต่อ
issue 2018-05-18
ศทม.ชม. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพิชญากร เพ็ชรดี น
อ่านต่อ
issue 2018-05-18
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
     วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิวัตน์ นะที แล
อ่านต่อ
issue 2018-05-25
ศทม.ชม. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.เมือง จ.ลำพูน
     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทค
อ่านต่อ
issue 2018-05-24
ศทม.ชม. ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาอุตสาหกรรมผึ้งครบวงจร
     วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนพงศ์ สำเภาลอย และนา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-05-21
กลุ่ม Smart Farm Tourism สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
     วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปริวรรต ปัญจะ นักวิชาก
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-05-18
ศทม.ชม. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.แม่วาง
      วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพิชญากร เพ็ช
อ่านต่อ
issue 2018-05-16
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

นางอาทิตยา แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th