:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 


เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และเบอร์แฟกซ์
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-03-03
แจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราวศูนย์
     เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ฯ
ขัดข้องอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
จึงขอแจ้งใช้เบอร์โทร 093 298 7349
เป็นการชั่วคราวไปก่อนครับ

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-02-14
รับสมัครฝึกอบรม การเลี้ยงจิ้งหรีด ด่วน!!!
     เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด ประจำปี2560 อบรมฟรี! รับจำนวนจำกัด!
กำหนดการ 17 มกราคม 2560
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-01-06
เปิดรับสมัครฝึกอบรม ปี2560 ด่วน
     รับสมัครเกษตรกรและบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งพันธุ์
2.หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรง
3.หลักสูตร

อ่านต่อ
issue 2016-10-07
บริการสนับสนุนหลอดนางพญาผึ้ง
     ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมช
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2016-05-23
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
Download เอกสารต่างๆ
K-Station "การแยกขยายชันโรง"
     https://www.youtube.com/watch?v=IhCn9J95sj4
อ่านต่อ
issue 2017-08-10
องค์ความรู้ การผลิตนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-04-05
องค์ความรู้ ชันโรง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-04-05
download แบบสำรวจข้อมูลการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
     download แบบสำรวจข้อมูลการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2015-10-09
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ผึ้ง ชม. จัดฝึกอบรม การเลี้ยงผึ้งโพรง รุ่น 2
      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิวัตน์ นะที และนา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-11-24
ศูนย์ผึ้ง ชม. จัดฝึกอบรม การเลี้ยงจิ้งหรีด รุ่น 1
      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิวัตน์ นะที นักวิ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-11-24
ศูนย์ผึ้ง ชม. จัดฝึกอบรม การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ รุ่น 2
      วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธราทิพย์ ปาวะระ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-11-24
ร่วมสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่1/2561
      วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปริวรรต ปัญจะ นั
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-11-20
ศูนย์ผึ้ง ชม. จัดฝึกอบรม การเลี้ยงผึ้งโพรง รุ่น 1
      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิวัตน์ นะที และนา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-11-20
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ผึ้ง ชม. จัดประชุมบูรณาการแปลงใหญ่ (ผึ้ง)
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-11-14
รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2560
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-11-14
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ จับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมวิจัย การอนุบาลพันธุ์ครั่ง
      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เข้าสัมภาษณ์ ผศ.ดร.นพพร บุญปลอด อาจารย์มหาวิทยาแม่โจ้ เรื่องการอนุบาลพันธุ์ครั่งบนพืชทาง
อ่านต่อ
issue 2017-11-09
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน กันยายน 2560
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2017-10-17
รักษาการ ผอ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
      วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกคนให้ก
อ่านต่อ
issue 2017-10-10
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

นางอาทิตยา แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th