:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 


เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ศทม.ชม. ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการ
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปริวรรต ปัญจะ นักวิชา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-11-13
ล้นหลาม !! มูลนิธิคนพิการภาคเหนือเข้าศึกษาดูงาน
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายนิวัตน์ นะที นักวิชากา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-11-13
คึกคัก !! อบรมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตร อ.เกาะคา จ.ลำปาง
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธนพงศ์ สำเภาลอย นักว
อ่านต่อ
issue 2018-11-09
นศ. คณะสัตวแพทย์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธราทิพย์ ปาวะระ นักวิ
อ่านต่อ
issue 2018-11-09
ศทม.ชม. ติดตามงานโครงการพระราชดำริ ตชด. ภาค 3
     วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายนิวัตน์ นะที นักวิชาการส่
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-11-07
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่
      วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัง
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-10-30
ศูนย์ผึ้ง ชม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองขับเคลื่อนงานวันดินโลก
      วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางอาทิตยา
แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายส่งศักดิ์ คำชั

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-10-18
ศูนย์ผึ้ง ชม. ออกตรวจสุขภาพชันโรงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายส่งศักดิ์ คำชัยลึก นั
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-10-10
ศูนย์ผึ้ง ชม. จับมือ Nectec ผลิตสื่อ on line เลี้ยงผึ้ง เงินดี ชีวีมีสุข
      วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายธนพงศ์ สำเภาลอย, นาย
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-10-09
ศูนย์ผึ้ง ชม. ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 / 2561
     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมประจำเดือน กันยาย
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-10-02
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
เปิดรับสมัครฝึกอบรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ด่วน
     
อ่านต่อ
issue 2018-11-02
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน กันยายน 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-10-12
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วย แมลงเศรษฐกิจ
      นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำเอาแมลงจำพวกผึ้ง อาทิ ผึ้งพ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ด่วน!!!!!!
     
อ่านต่อ
issue 2018-03-19
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
Download เอกสารต่างๆ
ต้นเปล้าใหญ่
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นสีเสียด
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นพุทธา
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นกระถินเทพา
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นถั่วมะแฮะ
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

นางอาทิตยา แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th