:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 


เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

Download เอกสารต่างๆ
การเพาะพันธุ์นางพญาชันโรงพรหมจรรย์
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-07-18
หลักการผสมเทียมนางพญาผึ้ง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-07-18
เทคนิคการตรวจนับไรในผึ้งพันธุ์
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-06
เทคนิคการใช้ชันโรงช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตร
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-06
จุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-05
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วย แมลงเศรษฐกิจ
      นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำเอาแมลงจำพวกผึ้ง อาทิ ผึ้งพ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ด่วน!!!!!!
     
อ่านต่อ
issue 2018-03-19
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-14
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-01-10
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ศทม.ชม. อบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด จ.ลำปาง
     16 กรกฎาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิวัตน์ นะที นักวิชาการส่งเส
อ่านต่อ
issue 2018-07-18
ศทม.ชม. อบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
     11 กรกฎาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิวัตน์ นะที นักวิชาการส่งเส
อ่านต่อ
issue 2018-07-12
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
     วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิวัตน์ นะที, นาย
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-07-06
ศทม.ชม. อบรมการเลี้ยงชันโรง ไทยนิยม ยั่งยืน สันป่าตอง
     4 กรกฎาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปริวรรต ปัญจะ นักวิชาการส่งเส
อ่านต่อ
issue 2018-07-05
ศทม.ชม. อบรมการเลี้ยงชันโรง ไทยนิยม ยั่งยืน สันป่าตอง
     26 มิถุนายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปริวรรต ปัญจะ นักวิชาการส่ง
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-06-27
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “วันผึ้งโลก” 9 ส.ค.นี้
     นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดงาน “วันผึ้งโลก” ใน
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-07-16
นศ.สัตว์แพทย์ มช. ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ศูนย์ผึ้ง ชม.
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธราทิพย์ ปาวะ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-07-05
ศทม.ชม. ร่วมประชุม Chief of Operation จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายส่งศักดิ์ คำชัยลึก
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-06-25
ศูนย์ผึ้ง ชม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสา

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-06-18
ศทม.ชม. ประชุมหารือการจัดงาน วันผึ้งโลก 2561
     วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูน
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-06-13
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

นางอาทิตยา แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th