:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 
 


 
เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
งานสัมมนาออนไลน์ APIA ครั้งที่ 7 การเลี้ยงผึ้งในยุค ‘NEW NORMAL’
     ห้ามพลาด! งานสัมมนาออนไลน์ APIA ครั้งที่ 7
การเลี้ยงผึ้งในยุค ‘NEW NORMAL’
วันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 14.00 – 15.30 น.
WWF ประเทศไทย

อ่านต่อ
issue 2021-09-23
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ เร่งจัดทำคลิปวีดีโอสื่อการสอนการเลี้ยงและบริหารจัดการแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์)โดยจะมีการใช้สอนในรูปแบบสื่อออนไลน์ แก่จนท.กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือน ส.ค.นี้
      วันที่ 2-4 ส.ค. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมทีมเจ้าหน้า
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-08-05
รักผึ้ง รักษ์โลก Happy World Bee Day 2564 ช่วยกันอนุรักษ์ ผึ้ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารในวันนี้ และอนาคต
     วันที่ 20 พ.ค. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายทีมนักวิชาการ ลงพ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-05-20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564
     https://1drv.ms/b/s!AufBFo4NjwAAqB9H1vqe2P9o7Ajf?e=seMiF3
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-04-20
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง ปี 2564
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-03-07
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่เร่ง บูรณาการวางแผน เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ก่อนถึงกำหนดการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล เร็วๆนี้
     วันที่ 21 ต.ค. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นส.พิชญากร เพ็ชรดี นักวิชาการส่
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-10-22
ติดตาม การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผสมเกสรของผึ้งพันธุ์และชันโรง ในดอกมะเกี๋ยง พื้นที่ อพ.สธ. จ.ลำปาง ความคืบหน้า 90%
     วันที่ 18 ก.ย. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายนายปริวรรต ปัญจะ นักวิชาการส่งเสริ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-10-19
9 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจับมือ ดำเนินโครงการ “นักสืบ สายฟ้า” ส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว หลังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนช
     วันที่ 15 ก.ย. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายนายปริวรรต ปัญจะ นักวิชาการส่งเสริ
อ่านต่อ
issue 2021-10-18
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมศูนย์ปฏิบัติการรวม 16 หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงส
      วันที่ 28 ก.ย. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาโครงการ
อ่านต่อ
issue 2021-09-28
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ พร้อมใจจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564
     วันที่ 28 ก.ย. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-09-28
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
“การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีและความเชื่อที่ถูกต้องของการเลี้ยงผึ้ง” กิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ สานฝันเกษตรกรไทย
      วันที่ 22 ต.ค. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่บรรบายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ก
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-10-22
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ศึกษาดูงานแมลงเศรษฐกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายงานวิจัย
      วันที่ 14 ก.ย. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ค
อ่านต่อ
issue 2021-10-14
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ร่วมประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบวิถีใหม่ 2565
     วันที่ 8 ก.ย. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดำเนินการจัดทำและต
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-10-08
อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน แมลงเศรษฐกิจหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาแมลงกินได้
     วันที่ 8 ก.ย. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการศูนย์ฯ ให้การต้อนร
อ่านต่อ
issue 2021-10-08
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งในยุค New Normal” ในงานสัมมนาออนไลน์ APIA ครั้งที่ 7 มีผู้สนใจเข้ารับฟังกว่า 8 ประเทศทั่วโลก
      วันที่ 30 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ สำเภาลอย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-09-30
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
Download เอกสารต่างๆ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-10-19
เทคนิคการต่อดักรังชันโรงจากธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-06-10

     
อ่านต่อ
issue 2021-05-18
การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ เพื่อเก็บน้ำผึ้งคุณภาพดี
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-04-29
คุณรู้หรือไม่ ในปี 2020 น้ำผึ้งของประเทศไทยไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะ??
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-04-20
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1/2564
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2563-ธ.ค.2563)

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-01-15
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยว
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-12-15
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
     ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนว
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-12-02
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

ายธนพงศ์ สำเภาลอย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ

   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th