:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 


เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ศทม.ชม. ลงพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอนเลี้ยงผึ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่ม วสช.
     วันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธราทิพย์ ปาวะร
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2019-01-22
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ต้อนรับนักเลี้ยงผึ้งและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
     วันที่ 16 - 21 มกราคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายธนพงศ์ สำเภาลอย น
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2019-01-21
อบต.แม่สุก จ.พะเยา ศึกษาดูงานแมลงเศรษฐกิจ ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
     วันที่ 10 มกราคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ ทีมนักวิชาการศูนย์ฯ บร
อ่านต่อ
issue 2019-01-10
บริการเคลื่อนที่ บรรยายการเลี้ยงผึ้งโพรง เกษตรกรและประชาชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
     วันที่ 9 มกราคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิวัตน์ นะที นักวิชา
อ่านต่อ
issue 2019-01-10
ศทม.ชม. บรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์ อ.แม่วาง
     วันที่ 7 มกราคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธนพงศ์ สำเภาลอย และนายธ
อ่านต่อ
issue 2019-01-07
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
คณะครูและนักเรียน ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัยเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
     วันที่ 21 มกราคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายทีมนักวิชาการศูนย์ฯ ให้การต
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2019-01-21
ศทม.ชม. ร่วมงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง”
     วันที่ 13 มกราคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงาน “ตาม
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2019-01-14
ศทม.ชม. ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2 / 62
     วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวห
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-12-27
นศ.ประเทศสิงคโปร์ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายนิวัตน์ นะที นักวิชากา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-12-20
ศทม.ชม. รับมอบหนังสือ Asian Beekeeping in the 21st Century
      วันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวรรณ จันทวรรณกูร หัวหน้าโครงการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจร ภาคเหนือ (Smart Insect
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-12-03
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 62
     วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมใจจัดแต่ง
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-12-28
เปิดรับสมัครฝึกอบรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ด่วน
     
อ่านต่อ
issue 2018-11-02
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน กันยายน 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-10-12
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วย แมลงเศรษฐกิจ
      นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำเอาแมลงจำพวกผึ้ง อาทิ ผึ้งพ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
Download เอกสารต่างๆ
ต้นเปล้าใหญ่
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นสีเสียด
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นพุทธา
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นกระถินเทพา
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นถั่วมะแฮะ
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

นางอาทิตยา แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th