:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 
 


 
เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
วมรณรงค์ งดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผึ้งทุกชนิด ในช่วงดอกลำไยบาน
     ใกล้ถึงฤดูการเก็บน้ำผึ้งดอกลำไยเข้ามาแล้ว น้ำผึ้งยอดนิยมของคนไทยที่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณประโยชน์มหาศาล เปรียบดั่งอัญมณีสีอำพันในรัง
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-01-15
แบบสำรวจการนำรังผึ้งเข้าเก็บน้ำผึ้งดอกลำไยปี 2563/2564 กรณีที่ย้ายเข้าจังหวัดเชียงใหม่
     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDdrdAj_vGNL2GvDTocx31XI3nBb3R-TyVAjOMUh-fmEWEoQ/view
อ่านต่อ
issue 2021-01-09
แบบสำรวจการนำรังผึ้งเข้าเก็บน้ำผึ้งดอกลำไยปี 2563/2564 กรณีที่ย้ายเข้าจังหวัดลำพูน
     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJdocVZELxdi3b1U7bPNM2o3B8JZ_S_kZDIGvRVekTUAjXqQ/viewform
อ่านต่อ
issue 2021-01-09
ประกาศ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ขอความร่วมมือตอบแบบติดตามประเมินผลเพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาโครงการตรวจวิเคราะห์ในปี 2564 นี้
     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe05-LRHiVUkJDNvPrGInRFPKqpYtKiyYbOVv-VPCfgrSmJjw/viewform
อ่านต่อ
issue 2021-01-09
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชการที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563
      วันที่ 14 พ.ย. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่ว
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-14
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     วันที่ 5 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมาย นายธราท
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-02-10
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ร่วมหารือ สวทช. เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง (คลัสเตอร์ผึ้ง) และการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งภายในประเทศ
      วันที่ 3 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมนักวิชากา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-02-10
“โครงการสำรวจความหลากหลายของชนิดชันโรง ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นแหล่งรวบรวมชนิดชันโรงพื้นถิ่นเชิงอนุรักษ์”
     วันที่ 5 ก.พ. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายนายปริวรรต ปัญจะ น
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-02-05
ร่วมบูรณาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 จ.ลำพูน
      วันที่ 7 ม.ค. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายนายธราทิพย์ ปาวะ
อ่านต่อ
issue 2021-01-07
ทานตะวันบาน เหลืองอร่ามที่ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่แล้วนะรู้ยัง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-12-20
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดแมลงโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ พร้อมแนะวิธีการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน
     วันที่ 23-24 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมา
อ่านต่อ
issue 2021-02-27
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ จับมือ เกษตรอำเภอฮอด สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญ ของแมลงช่วยผสมเกสรแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย พร้อมแนะเทคนิคการใช้ผึ้งช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต
     วันที่ 23 ก.พ. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายปริวรรต ป
อ่านต่อ
issue 2021-02-23
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม การพัฒนาเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย หลักสูตร “การใช้แมลงช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร” 2564
     วันที่ 18-19 ก.พ. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวพิช
อ่านต่อ
issue 2021-02-20
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยแมลงผู้สร้างต้นทางห่วงโซ่อาหาร
      วันที่ 16 ก.พ. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายนิวัตน์
อ่านต่อ
issue 2021-02-17
ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยแมลงผู้สร้างต้นทางห่วงโซ่อาหาร
     วันที่ 15 ก.พ. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายปริวรรต ป
อ่านต่อ
issue 2021-02-16
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
Download เอกสารต่างๆ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-10-27
ตู้ไล่ความชื้นน้ำผึ้งผึ้งโพรง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-31
การผลิตแผ่นรังเทียมผึ้งโพรง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-31
การเพาะนางพญาผึ้งโพรง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-31
“การศึกษาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพนางพญาผึ้งพันธุ์ เมื่อได้รับอาหารที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ”
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-04-23
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1/2564
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2563-ธ.ค.2563)

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2021-01-15
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยว
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-12-15
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
     ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนว
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-12-02
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

ายธนพงศ์ สำเภาลอย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ

   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th