:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 


เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

Download เอกสารต่างๆ
ต้นเปล้าใหญ่
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นสีเสียด
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นพุทธา
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นกระถินเทพา
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ต้นถั่วมะแฮะ
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วย แมลงเศรษฐกิจ
      นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำเอาแมลงจำพวกผึ้ง อาทิ ผึ้งพ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-04-10
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ด่วน!!!!!!
     
อ่านต่อ
issue 2018-03-19
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-03-14
งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-01-10
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
นศ. คณะสัตวแพทย์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
     วันที่ 17 กันยายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธราทิพย์ ปาวะระ นักวิช
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-09-17
ศทม.ชม. ร่วมพิธี ตชด. ภาค 3 พร้อมลงพื้นที่ อ.แม่แตง
     วันที่ 14 กันยายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายส่งศักดิ์ คำชัยลึก
อ่านต่อ
issue 2018-09-14
ศทม.ชม. ติดตามงานด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา
     วันที่ 7 กันยายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายส่งศักดิ์ คำชัยลึก
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-09-10
ศทม.ชม. ออกบริการสนับสนุนและให้ความรู้พื้นที่ จ.เชียงราย
     วันที่ 6 กันยายน 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายส่งศักดิ์ คำชั
อ่านต่อ
issue 2018-09-10
เจ้าหน้าที่สถานทูตประเทศแคนาดาและ ม.จุฬาฯดูงาน ศทม.ชม.
     วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิวัตน์ นะที นักวิชา
อ่านต่อ
issue 2018-08-29
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/61
     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายส่งศักดิ์ คำชัยลึก
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-30
ศทม.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ
     วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิวัตน์ นะที นักวิชาก
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-23
ศทม.ชม. ร่วมงาน “สืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย”
     วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายปริวรรต ปัญจะ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-17
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ จัดงาน “วันผึ้งโลก” อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเกษตรกร
     วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทีมงานศูนย์ฯ จัดงาน “วันผึ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2018-08-09
ศทม.ชม.ร่วมสัมมนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 2561 ครั้งที่ 3
     วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายปริวรรต

อ่านต่อ
issue 2018-08-01
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

นางอาทิตยา แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th